Prehlásenie o ochrane údajov

Ochrana vašich osobných údajov je jedným z našich hlavných záujmov. Z toho dôvodu sú akékoľvek osobné údaje spracovávané v súlade s právnymi ustanoveniami (Zákon o ochrane osobných údajov). Tieto informácie o ochrane údajov popisujú najdôležitejšie aspekty spracovávania údajov vo vzťahu k našej webovej stránke.

Vaše práva

V súvislosti s vašimi osobnými údajmi máte právo získať informácie o spracovaní, úprave a výmaze údajov; máte právo obmedziť spracovávanie údajov, právo na prenos údajov, právo zrušiť svoj súhlas so spracovávaním údajov a právo vzniesť námietky voči spracovávaniu údajov. Ak ste presvedčený, že spracovávanie osobných údajov porušuje právo na ochranu údajov, alebo že vaše osobné práva v súvislosti so zákonom o ochrane údajov sú z akéhokoľvek dôvodu porušované, máte právo sťažovať sa príslušnému orgánu dohľadu. Na Slovensku je zodpovednou autoritou Úrad na ochranu osobných údajov SR.

Upozorňujeme vás na skutočnosť, že prenos dát prostredníctvom Internetu (napr. komunikácia cez e-mail) môže vykazovať nedostatky v zabezpečení. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná. Napriek tomu, pokiaľ ide o typ, rozsah a účel spracovania údajov, prijmeme všetky vhodné a najmodernejšie opatrenia, ktoré sú potrebné na vytvorenie úrovne ochrany zodpovedajúcej príslušnému riziku. Účinnosť našich technických a organizačných opatrení je navyše pravidelne hodnotená, revidovaná a vyhodnocovaná s cieľom zaručiť bezpečnosť údajov.

Cookies

Naša webová stránka používa tzv. cookies. Cookie je malý textový súbor, ktorý je prehliadačom uložený do vášho zariadenia. Cookies sú neškodné. Cookies používame pre zlepšenie našej ponuky tak, aby bola užívateľsky prívetivá. Niektoré cookies zostávajú vo vašom koncovom zariadení, až pokým ich nevymažete. Cookies nám umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve našej webovej stránky. Ak s tým nesúhlasíte, môžete cookies obmedziť zmenou nastavení vášho prehliadača tak aby ste boli informovaní o použití súborov cookie a mohli ich povoliť len v jednotlivých prípadoch. Deaktivácia cookies môže mať negatívny vplyv na fungovanie našej webovej stránky.

Analýza webu

Google Analytics a Google Tag Manager

Táto webová stránka používa službu „Google Analytics“ spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) pre analýzu návštev užívateľov webovej stránky. Táto služba využíva „cookies“ – malé súbory, ktoré sú sťahované do vášho zariadenia. Cookies zbierajú informácie, ktoré sú zasielané na Google server umiestnený v USA, kde sú uložené.

Na tejto webovej stránke sa používa IP anonymizácia. Tento proces je realizovaný prostredníctvom skrátených IP adries užívateľov členských štátov EÚ a v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Týmto spôsobom sa predchádza konkrétnej identifikácii vašej IP adresy. V rámci dohody o spracovaní údajov medzi prevádzkovateľom webovej stránky a spoločnosťou Google Inc., je používanie webovej stránky a iných aktivít s tým súvisiacich vyhodnocované na základe zhromaždených informácií a tiež môžu byť poskytované špecifické služby súvisiace s používaním internetu.

Máte možnosť zabrániť inštalácii cookies vo vašom koncovom zariadení zmenou nastavení vo vašom prehliadači. Avšak, pokiaľ prehliadač nebude akceptovať cookies, nebude zaručené bezchybné fungovanie webovej stránky.

Môžete taktiež prostredníctvom plug-in modulu prehliadača zabrániť prenosu informácií, ktoré boli zozbierané prostredníctvom cookies (vrátanie IP adresy) do spoločnosti Google Inc. a tým zabrániť následnému použitiu informácií spoločnosťou Google Inc.. Nasledujúcim odkazom sa dostanete k príslušnému modulu plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

Pre ďalšie informácie ohľadom používania údajov spoločnosťou Google Inc. navštívte: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Okrem toho, táto webová stránka používa službu Google Tag Manager. Táto služba umožňuje správu tagov webovej stránky cez plochu. Tagy sú prvky malého kódu, ktoré sa používajú ako nástroj na meranie návštevnosti a správania návštevníkov. Google Tag Manager jednoducho implementuje tagy. V tejto súvislosti sa cookies neinštalujú a nie sú zbierané ani žiadne osobné údaje. Google Tag Manager spúšťa iné tagy, ktoré môžu zhromažďovať údaje ak je to vhodné. Napriek tomu Google Tag Manager nepoužíva takéto údaje. V prípade, že na úrovni domény alebo na úrovni cookies bola realizovaná deaktivácia, tieto budú zachované aj pre všetky tagy za predpokladu, že boli implementované prostredníctvom Google Tag Managera. http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

EDITEL kontakt

Ak máte ďalšie otázky alebo potrebujete viac informácií o ochrane údajov v spoločnosti EDITEL, neváhajte nás kontaktovať:

Ing. Štefan Sádovský
+421 232 272 210
info@editel.sk
www.editel.sk

Aktivujte si prosím súbory cookie v nastaveniach Vašeho prehliadača pre prezeranie webovej stránky v plnom rozsahu.
V súčasnosti používate staršiu verziu prehliadača, ktorá môže spôsobovať chyby v zabezpečení a znižovať užívateľský komfort.
learn how to easily update your browser.