EDI Integrácia

Inteligentná automatizácia dodávateľského reťazca pre výrobné procesy automobilového priemyslu

Feature Icon

B2B integrácia pre automobilový priemysel

Feature Icon

Flexibilná infraštruktúra pre akúkoľvek požiadavku

EDI je nevyhnutnou súčasťou úspešných výrobných procesov v automobilovom priemysle. Čím lepšia je EDI infraštruktúra, tým efektívnejšia je výrobná linka. S viac ako 30 ročnými skúsenosťami v obore, vieme všetko o výzvach a požiadavkách tohto priemyslu.

To je dôvodom, prečo sa naše automobilové EDI integračné riešenie zameriava na zjednodušenie zložitých výrobných procesov. Ponúkame špičkové služby EDI na konsolidáciu interných a externých systémov. Jediná flexibilná platforma pre komunikáciu so všetkými vašimi obchodnými partnermi, dohliada na aktuálne interné postupy, skracuje časy výrobných cyklov a zabezpečuje hladký a transparentný priebeh JIT alebo JIS operácií.

Automatizovaná EDI komunikácia

EDI komunikácia s vašimi obchodnými partnermi prebieha v reálnom čase prostredníctvom našej bezpečnej a vysoko spoľahlivej EDI platformy. Všetky vaše transakcie sú zaznamenávané a zabezpečené. Individuálne notifikácie a upozornenia je možné nastaviť kedykoľvek. Takže plány dodávok, odvolávky alebo ASN môžu byť vymieňané plne automatizovaným spôsobom. Pre zabezpečenie maximálnej flexibility v komunikácií s vašimi obchodnými partnermi sú k dispozícií všetky relevantné EDI štandardy a protokoly.

Najvyššie bezpečnostné štandardy

Riešenie poskytuje množstvo bezpečnostných mechanizmov, vrátane systémových hesiel pre administratívne funkcie, pravidlá pre heslá založené na bezpečnostných pravidlách vašej spoločnosti, a rôzne úrovne prístupov pre jednotlivých užívateľov v rámci organizácie.

Rýchle pripojenie dodávateľov

Služba Správy partnerov zaisťuje rýchle a bezproblémové pripojenie všetkých požadovaných obchodných partnerov. Vďaka tomu je možné spustiť plne automatizované dodávateľské operácie prakticky okamžite.

Header EDITEL Automotive EDI

Vaše výhody

 • Automatizované výrobné procesy (vrátane ASN)
 • Žiadne manuálne zadávanie údajov
 • Žiadne prevádzkové prestoje
 • Dodržiavanie noriem pre dáta v automobilovom priemysle
 • Rýchle pripojenie partnerov (TIER1, TIER2, TIER3,…)
 • Zníženie časových cyklov pri výrobe a dodávkach
 • Vyššia spokojnosť zákazníkov
 • Lepšia sledovateľnosť zásob
 • Najvyššie bezpečnostné štandardy

Hladká výmena údajov medzi výrobcom OEM a dodávateľom vrátane konverzie, archivovania a monitorovania údajov.

Naše riešenie podporuje

 • Štandardné EDI formáty pre automobilový priemysel: EDIFACT, VDA, ODETTE, X.12, etc.
 • Komunikačné protokoly špecifické pre tento priemysel: OFTP, OFTP2, AS2, FTP, SFTP, VAN 2 VAN, etc.
 • Služby mapovania a konverzie
 • Automatické vytváranie potvrdení
 • Analýza a validácia dát
Contact Icon

POTREBUJETE VIAC INFORMÁCIÍ? Kontaktujte nás.

Contact EDITEL

Mgr. Miroslav Blažek
Sales Manager

Aktivujte si prosím súbory cookie v nastaveniach Vašeho prehliadača pre prezeranie webovej stránky v plnom rozsahu.
V súčasnosti používate staršiu verziu prehliadača, ktorá môže spôsobovať chyby v zabezpečení a znižovať užívateľský komfort.
learn how to easily update your browser.