Silon logo

EDI PRE Silon s.r.o.

Integrovaná EDI komunikácia

Feature Icon

EDI Komunikácia

Feature Icon

EDI Integrácia

EDI at Silon

Spoločnosť SILON nevyužívala žiadne EDI riešenie do roku 2018, kedy naštartovala svoj prvý EDI projekt so spoločnosťou EDITEL. V súvislosti s požiadavkami spoločnosti na plnú integráciu so
systémom JDE bolo zvolené riešenie od spoločnosti EDITEL. Implementačný proces začal v prvom kvartáli roku 2018 s obchodným partnerom Ideal Automotive a následne bude pokračovať aj s ďalšími obchodnými partnermi.

Navrhované riešenie je založené na použití služieb clearingového centra VANCCF. Služba CCF ponúka transakčné, konverzné a databázové služby. Clearingové centrum CCF umožňuje priame prepojenie s vnútropodnikovým informačným systémom zákazníka. Zabezpečuje komunikáciu na báze štruktúr EDIFACT, ODETTE, VDA, XML, SAP IDoc, LCS Helios, SMS, apod., a to všetko cez verejné dátové (vrátane Internetu) siete.

Riešenie je navrhnuté na EDI komunikáciu s partnerom Ideal Automotive, pre výmenu správy VDA4913 (dodací list), VDA4905 (odvolávka) a z konverzie do/z formátu inhouse JDE. Vo firme SILON je inštalovaný komunikačný konektor EDIREX, ktorý umožňuje vymieňať správy s virtuálnou schránkou SILONU v CCF. Rozhraním komunikátora EDIREX vo firme SILON sú zdieľané adresáre. V CCF sa prijmú/odošlú štandardnou EDIFACT (VDA) správou partnerom SILONu. Konverzia do/z inhouse formátu JDE sa realizujú na základe špeciálne vyvinutých a pokročilých konverzných pravidiel.

Spoločnosť EDITEL CZ nám navrhla konštruktívne riešenie pre komunikáciu s naším partnerom IDEAL Automotive, ktoré je priamo prepojené s naším informačným systémom. Do budúcna počítame s pripojením našich ďalších obchodných partnerov, kde využijeme dlhoročné skúseností kvalifikovaných konzultantov z EDITELu.
Pavel Vítek, Vedúci oddelenia IT / CIO

O spoločnosti

SILON s.r.o je popredným výrobcom technických zmesí a polyesterových vlákien. Ponúka širokú škálu produktov a technickú asistenciu. Individuálny prístup k vývojovým projektom robí zo SILONu viac ako len výrobcu plastových materiálov. Spoločnosť SILON bola založená v roku 1950 a svoj obchodný model neustále zameriava smerom k inováciám a klientskym potrebám. V dnešnej dobe SILON zásobuje svojich klientov v Európe, Ázii, Afrike, Severnej Amerike a Austrálii.

Benefity EDI pre SILON

 • Prehľadné previazanie jednotlivých správ obchodnej výmeny
 • Úspora času a financií
 • Zníženie potencionálnych chýb (nie je nutný ručný zápis)

EDI služby pre SILON

 • Priame prepojenie s informačným systémom SILONu
 • Tradičná EDI komunikácia pre výmenu správ:
  • VDA4905 (odvolávka)
  • VDA4913 (dodací list)
  • Zabezpečená komunikácia:
  • EDIFACT
  • ODETTE
  • VDA…
Aktivujte si prosím súbory cookie v nastaveniach Vašeho prehliadača pre prezeranie webovej stránky v plnom rozsahu.
V súčasnosti používate staršiu verziu prehliadača, ktorá môže spôsobovať chyby v zabezpečení a znižovať užívateľský komfort.
learn how to easily update your browser.