Slovník pojmov EDI

Najdôležitejšie pojmy pre elekronickú výmenu dát (EDI) v automobilovom priemysle a ich popis najdete tu. V prípade ďalších otázok nás prosím kontaktujte e-mailom alebo telefonicky.

Automobilové EDI

od AS2 k XML

 • AS2

  AS2 (Applicability Statement 2) je prenosový protokol pre elektronickú výmenu údajov medzi obchodnými partnermi založený na protokole HTTP so štandardizovaným obsahom S / MIME.

 • ASN

  ASN (Advanced Shipping Notice) je upozornenie na čakajúce dodávky. ASN zvyčajne poskytuje informácie o čase odoslania a parametroch zásielky, takže sa zákazník môže pripraviť na prijatie dodávky. Je to nevyhnutná súčasť just-in-time procesov. Implementuje sa zvyčajne prostredníctvom štandardizovaných správ ako napr. EDIFACT DESADV, VDA 4987 alebo X12 856.

 • CAD / CAM

  CAD (Computer Aided Design) a CAM (Computer Aided Manufacturing) sa používajú na vysoko presný dizajn, modelovanie a tvorbu produktov. CAD a CAM súbory je možné vymieňať aj elektronicky a automatizovane prostredníctvom EDI.

 • CALDEL

  CALDEL (Call Delivery) je EDI správa definovaná podľa ODETTE a založená na štandarde EDIFACT DELJIT (Delivery Just in Time). Obsahuje inštrukcie ku krátkodobým dodávkam pre Just-in-time montážnu linku.

 • CCF

  CCF je EDI centrum služieb poskytované spoločnosťou TELEDIN. Bolo špeciálne vyvinuté pre automobilový priemysel. Centrum ponúka spojenie s najdôležitejšími EDI VAN sieťami a podporuje všetky súčasné štandardy EDI ako sú EDIFACT, ODETTE, VDA alebo X12 a tiež formáty správ používané systémami ERP a WMS, ako napr. XML, IDoc, TXT alebo CSV.

 • DELFOR

  DELFOR (Delivery forecast and instruction) je EDIFACT správa používaná v rámci objednávacieho procesu v automobilovom sektore. Je odosielaná OEM (Original Equipment Manufacturer) dodávateľovi s informáciami o plánovaní, ako aj požiadavkami týkajúcimi sa termínov dodania, množstva, balenia a ďalších.

 • DELJIT

  DELJIT (Delivery Just In time) je EDIFACT správa, ktorá sa používa na informovanie dodávateľa o presnej sekvencii dodávok a požiadavkách na Just In Time rozvrh. Je tiež určená na doplnenie správy DELFOR – plán dodávok. Použitie tejto správy uľahčí prax Just In Time (JIT) dodávok tým, že poskytuje zákazníkovi možnosť zadať presné požiadavky v 24 hodinovom režime príp. častejšie.

 • DESADV

  DESADV (Despatch Advice) je EDIFACT správa pokrývajúca proces ASN odoslaných od dodávateľa k zákazníkovi o fyzicky dodávaných materiáloch a dieloch. Zvyčajne je doručená pred tým, ako je tovar fyzicky dodaný do skladu alebo na montážnu linku, aby zákazník mohol lepšie plánovať kapacity na vykládku a výrobu.

 • EDI

  EDI je elektronická výmena dát, automatizovaná štandardizovaná výmena obchodných dokumentov medzi obchodnými partnermi zo systému odosielateľa do systému príjemcu. V automobilovom sektore je EDI základnou technológiou pre realizáciu prísnych plánovaných dodávok a vysoko efektívnych výrobných plánov.

   

 • EDIFACT

  EDIFACT (United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and) je medzinárodný EDI štandard, ktorý vyvinula Organizácia Spojených národov na uľahčenie obchodnej výmeny. Je široko používaná v maloobchode, a je tiež osvojená automobilovým priemyslom na uľahčenie globálnej spolupráce medzi obchodnými partnermi.

 • ENGDAT

  ENGDAT (Engineering Data Message) je EDI norma používaná pre elektronickú výmenu CAD súborov (Computer-Aided Design).

 • ERP

  ERP (Enterprise Resource Planning) systém pre integráciu interných obchodných procesov a zdrojov. Umožňuje lepšie pochopiť zákazníkov, zefektívňuje výrobu a dodávky kvalitných výrobkov včas a v rámci rozpočtu.

 • eXite

  eXite je služba EDI poskytovaná spoločnosťou EDITEL. Obsahuje komplexné riešenia EDI ako EDI Komunikácia, EDI Integrácia, e-Fakturácia, Digitálna archivácia, Biznis monitoring a Web EDI.

 • FTP

  FTP (File Transfer Protocol) je klient – server protokol, ktorý sa spolieha na dva komunikačné kanály medzi klientom a serverom. Je to starý protokol, ktorý by sa nemal používať na kritické aplikácie. FTP/S je bezpečnostné rozšírenie tohto protokolu prinášajúce bezpečnostnú vrstvu SSL/TLS.

 • HTTP

  HTTP/HTTPS (protokol Hyper Text Transfer / Secure) je protokol na princípe požiadavka-odpoveď pre webovú komunikáciu podporujúcu aj zabezpečenie SSL/TLS. Je základom pre komunikačné protokoly B2B, ako napríklad AS2 alebo WS-SOAP.

 • INVOIC

  INVOIC (faktúra) je EDIFACT správa používaná na výmenu informácií o fakturácii od dodávateľa k zákazníkovi.

 • JIS

  JIS (Just In Sequence) je zásobovacia stratégia, ktorá nadväzuje na procesy JIT (Just In Time). Komponenty a diely prichádzajú na výrobnú linku presne zoradené práve vtedy, keď je potrebné ich zostaviť. JIS procesy výrazne zvyšujú efektivitu a produktivitu vo výrobných procesoch. Vyžadujú presnú výmenu informácií o doručení a plánovaní, ktoré sa zvyčajne prenášajú prostredníctvom EDI.

 • JIT

  JIT (Just In Time) je zásobovacia stratégia vyvinutá v japonskej automobilke Toyota v 70. rokoch. V montážnych linkách organizovaných procesmi JIT sú diely dodávané práve vtedy keď ich výrobný proces vyžaduje, čím sa eliminuje potreba zásob a skladovania.

 • OEM

  OEM (Original Equipment Manufacturer) je výrobca kompletného finálneho produktu tj. v prípade automobilového priemyslu sú to automobilky ako napr. Škoda, VW, BMW, Mercedes-Benz, TPCA, KIA, Jaguar Land Rover (JLR).

 • ODETTE

  Odette (the Organization for data exchange by teletransmission in Europe) je celoeurópska platforma spolupráce a služieb pre celú automobilovú sieť. Cieľom siete je spojiť odborníkov v oblasti dodávateľského reťazca a technológií s cieľom vytvoriť štandardy, rozvíjať osvedčené postupy a poskytovať služby, ktoré podporujú automobilový priemysel v jeho činnostiach. ODETTE vytvorila niekoľko štandardizovaných EDI správ pre automobilový priemysel, ktoré sú v tomto sektore široko používané.

 • OFTP

  OFTP (Odette File Transfer Protocol) je protokol vytvorený v roku 1986, ktorý sa používa na EDI komunikáciu hlavne v automobilovom a výrobnom priemysle.

 • OFTP2

  OFTP2 (Odette File Transfer Protocol 2) bol napísaný v roku 2007, ako špecifikácia pre bezpečný prenos obchodných dokumentov cez Internet, ISDN a X.25 siete s pridanými bezpečnostnými možnosťami. OFTP 2 je možné využívať ako pre priame spojenie medzi partnermi tak aj nepriamo cez VAN (Value Added Network).

 • POP3

  POP3 (Post Office Protocol 3) je najnovšia verzia štandardného protokolu na príjem e-mailov.

 • RECADV

  RECADV (Recieving Advice) je EDIFACT správa pre zaslanie potvrdenie o doručení konkrétneho tovaru. Táto správa je vhodná najmä v procesoch, v ktorých dodávateľ vystavuje faktúru, pre ktorú je RECADV najpresnejším zdrojom informácií.

 • SFTP

  SFTP (SSH File Transfer Protocol) je sieťový protokol, ktorý poskytuje prístup k súborom, prenos súborov a správu súborov cez SSH.

 • SMTP

  SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) je Internetový štandard pre prenos elektronickej pošty. Aj keď servery elektronickej pošty používajú protokol SMTP na odosielanie i prijímanie poštových správ, klientske aplikácie obvykle používajú protokol SMTP iba na odosielanie správ na poštový server. Pre načítanie prijatých správ klientske aplikácie zvyčajne používajú protokol IMAP alebo POP3.

 • TIER 1

  TIER (Level) 1 dodávatelia sú výrobcovia, ktorí sa dodávajú priamo OEM. Často ide o významné spoločnosti ako Bosch, BASF, …

 • TIER 2

  Aj keď dodávatelia TIER 1 vyrábajú komponenty a zariadenia pre OEM, vo všeobecnosti nevyrábajú súčiastky z ktorých ich vyrábajú. Na tento účel využívajú dodávateľov TIER 2. TIER 2 dodávatelia sú teda priami dodávatelia dodávateľov TIER 1. V špecifických prípadoch môžu dodávatelia TIER 2 slúžiť aj ako TIER 1 a priamo dodávať OEM.

 • TIER 3

  Posledný dodávateľ v reťazci tj. na začiatku dodávateľského reťazca zvyčajne poskytuje základnú surovinu, akou je napríklad oceľ. V závislosti od zložitosti dodávateľského reťazca môže byť tento dodávateľom TIER 3 alebo TIER 4.

 • TRADACOMS

  Tradacoms je počiatočnou normou pre EDI a používa sa predovšetkým v Spojenom kráľovstve.

 • VDA

  VDA, nemecká asociácia automobilového priemyslu (VDA = Verband der Deutschen Automobilindustrie) pozostáva z viac ako 620 spoločností, ktoré sa podieľajú na výrobe v automobilovom priemysle v Spolkovej republike Nemecko. Členovia sú rozdelení do troch skupín, výrobcov automobilov, dodávateľov komponentov a výrobcov prívesov, špeciálnych vozidiel, autobusov. VDA má v súčasnosti približne 35 pracovných skupín, ktoré si v niektorých prípadoch zriadili svoje vlastné podskupiny alebo dočasné pracovné skupiny.

 • VDA4905

  VDA4905 je štandardizovaná EDI správa pre zasielanie inštrukcií k dodávkam zasielaná od OEM dodávateľovi, tzv. odvolávka.

 • VDA4915

  VDA4915 je štandardizovaná EDI správa na prenos podrobnejších inštrukcií k dodávkam zasielaná od OEM dodávateľovi, tzv. Jemná odvolávka. VDA4915/2 je štandardizovaná EDI správa pre odvolávku na základe správy ODETTE DELINS (Delivery instruction).

 • Web EDI

  Web EDI je nákladovo efektívne riešenie pre malých a stredných dodávateľov na výmenu EDI správ so svojimi zákazkami a pre OEM ideálne riešenie pre pripojenie všetkých obchodných partnerov prostredníctvom EDI bez ohľadu na veľkosť dodávateľa.

 • X.12

  X.12 je EDI štandard definovaný organizáciou Accredited Standards Committee X12 (známa tiež ako ASC X12), ktorý sa široko používa najmä v USA.

 • XML

  XML (Extensible Markup Language) je dátový formát používaný v transakciách medzi aplikáciami a ktorý bol vyvinutý a štandardizovaný konzorciom W3C (World Wide Web Consortium).

Contact Icon

POTREBUJETE VIAC INFORMÁCIÍ? Kontaktujte nás.

Contact EDITEL

Mgr. Miroslav Blažek
Sales Manager

Aktivujte si prosím súbory cookie v nastaveniach Vašeho prehliadača pre prezeranie webovej stránky v plnom rozsahu.
V súčasnosti používate staršiu verziu prehliadača, ktorá môže spôsobovať chyby v zabezpečení a znižovať užívateľský komfort.
learn how to easily update your browser.